Marie Rudolfová

zdanění vína jako dárku na reprezentaci

Tiché víno a daňové náklady: Co se mění od roku 2024

Řešíte už nákupy vánočních dárků jako prezentaci firmy, poděkování obchodním partnerům? Každý rok je to velmi podobné – vybírají se  Ze své letité praxe si troufnu tvrdit, že tiché víno tvoří cca 90 % takovýchto vánočních reprezentativních dárků.  Kdo z vás nezažit situaci, kdy vy nesete obchodnímu partnerovi v dárkové tašce víno označené firemním logem a o pár …

Tiché víno a daňové náklady: Co se mění od roku 2024 Pokračovat ve čtení »

ovoce na pracovišti

Ovoce na pracovišti: Jaké jsou výhody pro zaměstnance a zaměstnavatele?

Mísa ovoce nebude zaměstnancům přidaněna a firemní elektroauto pro soukromé účely bude zvýhodněné Ačkoliv zákonodárci chtěli, lobbing, odbory a veřejnost nedovolili zrušit osvobození nepeněžitých příjmů poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP (výjimečně zde uvádím i paragrafový odkaz). Nějaké změny v zaměstnaneckých benefitech ale nastaly. Níže se podíváme dvě nenápadné změny, …

Ovoce na pracovišti: Jaké jsou výhody pro zaměstnance a zaměstnavatele? Pokračovat ve čtení »

definice pasiv a dluhu

Nový Zákon o účetnictví VI. – pasivum a nové pojetí rezerv

Nový Zákon o účetnictví VI. – definice pasivum a nové pojetí rezerv Definice v novém zákoně o účetnictví jsou jeho důležitou součástí a vychází z mezinárodního pojetí. Dnes se budeme věnovat pasivům. Pasivum Tento pojem je známý všem a každému. Přesto je nezbytné, aby i definice tohoto pojmu byla v zákoně obsažena. Jedná se pravděpodobně o …

Nový Zákon o účetnictví VI. – pasivum a nové pojetí rezerv Pokračovat ve čtení »

definice aktiva

Nový Zákon o účetnictví V. – aktivum, co přináší nová definice

Nový Zákon o účetnictví V. – aktivum, co přináší nová definice? Současný zákon o účetnictví neobsahuje definice aktiva, pasiva, což nový zákon chystá napravit. Jak se dalo předpokládat, u definice se vychází z mezinárodního pojetí, tedy z mezinárodnívh účetních standardů. Dnes se podíváme na aktivum. Aktivum Definice Aktiva zní: „Aktivem se rozumí spolehlivě ocenitelný zdroj budoucího ekonomického …

Nový Zákon o účetnictví V. – aktivum, co přináší nová definice Pokračovat ve čtení »

Nový zákon o účetnictví

Nový Zákon o účetnictví IV. – účetní jednotka

Nový Zákon o účetnictví IV. – účetní jednotka – na koho se vztahuje zákon o účetnictví? Koho se bude týkat povinnost vést účetnictví podle zákona o účetnictví? I tato oblast zaznamenává změny. Začneme zásadní změnou u fyzických osob. Podle starého resp. aktuálního zákona je povinnost vést účetnictví u fyzických osob, které mají obrat více než …

Nový Zákon o účetnictví IV. – účetní jednotka Pokračovat ve čtení »

inventarizace podle nového zákona

Nový Zákon o účetnictví III. – Inventarizace flexibilně

Nový Zákon o účetnictví III. – Inventarizace flexibilně Inventarizace je dalším tématem, které dostává v novém zákoně o účetnictví modernější resp. flexibilnější pojetí. Všichni důvěrně známe termíny periodické inventury, kterou je možné provést 4 měsíce předa a 2 měsíce po rozvahovém dni. Taktéž pojem průběžná inventarizace, která lze provádět k jakémukoliv dni v účetním období, známe velmi dobře. …

Nový Zákon o účetnictví III. – Inventarizace flexibilně Pokračovat ve čtení »

vedení účetnictví

Nový Zákon o účetnictví II. – Vedení účetnictví

Nový Zákon o účetnictví II. – Vedení účetnictví Vedení účetnictví je velmi striktně vymezeno v současném zákoně jako proces, kterým se zaznamenávají veškeré skutečnosti týkající se účetní jednotky. Každý účetní záznam musí být průkazný, aby z nich mohla být sestavena účetní závěrka, která podává věrný a poctivý obraz účetnictví. V současném zákoně se s touto problematikou …

Nový Zákon o účetnictví II. – Vedení účetnictví Pokračovat ve čtení »

daně bez nervů

Nový Zákon o účetnictví I. – koncepční rámec

Nový Zákon o účetnictví I. – koncepční rámec Vláda připravuje nový zákon o účetnictví, u kterého bylo již ukončeno 3. připomínkové řízení. Finální podoba zákona, tak jak bude následně představena v poslanecké sněmovně, ještě neviděla světlo světa, ale přesto se již nyní podíváme na některé novinky, které nový zákon o účetnictví přinese.  Již v době, kdy jsem …

Nový Zákon o účetnictví I. – koncepční rámec Pokračovat ve čtení »