ovoce na pracovišti

Ovoce na pracovišti: Jaké jsou výhody pro zaměstnance a zaměstnavatele?

Mísa ovoce nebude zaměstnancům přidaněna a firemní elektroauto pro soukromé účely bude zvýhodněné

Ačkoliv zákonodárci chtěli, lobbing, odbory a veřejnost nedovolili zrušit osvobození nepeněžitých příjmů poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP (výjimečně zde uvádím i paragrafový odkaz).

Nějaké změny v zaměstnaneckých benefitech ale nastaly. Níže se podíváme dvě nenápadné změny, které se do zákona dostaly resp. které jsou popsány v návrhu zákona, který je aktuálně navržen ke schválení v senátu.

Co se tedy změní:

1) Nenápadná změna je u dodanění používání auta zaměstnavatelem pro soukromé a služební účely

– Auto se přidaňuje za každý započatý měsíc poskytnutí vozidla

– Výše dodanění je rozvržena následovně:

a) 0,25 %, jedná-li se o bezemisní vozidlo,

b) 0,5 %, jedná-li se o nízkoemisní vozidlo,

c) 1 %, jedná-li se o silniční motorové vozidlo, které není nízkoemisním ani bezemisním vozidlem.

 2) Drobné občerstvení, pracovní snídaně a obědy

V případech poskytnutí drobného občerstvení (NE snídaně, oběd nebo večeře) na pracovišti v rámci výkonu závislé činnosti zaměstnance pro zaměstnavatele nejedná o zdanitelný příjem zaměstnance, ale o zajištění pracovních podmínek přispívajících k efektivnímu výkonu práce.

zdanitelný příjem zaměstnance se rovněž nejedná v případech pracovních snídaní či obědů, na které zaměstnance pozval v rámci pracovní schůzky obchodní partner nebo naopak je zván obchodní partner zaměstnavatele, neboť z pohledu zaměstnance se jedná o plnění pracovních povinností.

V novele zákona je toto uvedeno v § 6 odst. 7 písm. e ZDP a to nenápadným vyškrtnutím 3 slov, které vázala poskytování plnění zaměstnanci na právní předpis.

Touto úpravou bude zajištěno, že tato drobná občerstvení nebo pracovní obědy nebudou zdaňovány, pokud je zaměstnanec obdrží v rámci výkonu závislé činnosti.

Obdrží-li vymezená plnění i jiné osoby (obchodní partner nebo bývalý zaměstnanec), bude se ke způsobu zdanění přistupovat jako u zaměstnanců.

Tato plnění se tak neposoudí jako zdanitelný příjem, ale jako plnění na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce.

Co je drobné občerstvení?

Typicky se jedná o mísy s ovocem, které jsou zaměstnancům k dispozici na pracovišti a na poradách.

zaměstnavatele se k nákladu na toto drobné občerstvení přistupuje stále stejně a to jako daňově neuznatelný náklad podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP, což jsou náklady na reprezentaci.

Vždy když čtu novely zákona, tak se občas nestačím divit nad tím, jak složitě se některé věci posuzují a jak dokáží zákonodárci a široká odborná veřejnost strávit velké množství času nad takovými drobnostmi jako je např. mísa ovoce…