zdanění vína jako dárku na reprezentaci

Tiché víno a daňové náklady: Co se mění od roku 2024


Řešíte už nákupy vánočních dárků jako prezentaci firmy, poděkování obchodním partnerům?

Každý rok je to velmi podobné – vybírají se 

  1. buď dárky do hodnoty 500 Kč (bez DPH), které nejsou předmětem spotřební daně – takže slivovice, mandlovice, hruškovice sem opravdu nepatří…
  2. nebo se vybírá tiché víno do hodnoty 500 Kč. 

Ze své letité praxe si troufnu tvrdit, že tiché víno tvoří cca 90 % takovýchto vánočních reprezentativních dárků. 

Kdo z vás nezažit situaci, kdy vy nesete obchodnímu partnerovi v dárkové tašce víno označené firemním logem a o pár chvil později si odnášíte od obchodního partnera taktéž dárkovou tašku s tichým vínem, ale tentokrát označené logem obchodního partnera? 

zdanění vína jako dárku na reprezentaci

Podle návrhu novely zákona o dani z příjmů, která je součástí konsolidačního balíčku, to vypadá, že tato degustační výměna tichých vín bude letos probíhat naposledy a to v kontextu daňové uznatelnosti nákladu na nákup těchto vín.

Aktuálně a tedy ještě pro rok 2023 platí, že z daňově uznatelných výdajů jsou vyloučeny výdaje na reprezentaci, tj. zejména 

  • výdaje na pohoštění, 
  • občerstvení a 
  • dar, 
  • přičemž za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je 
  1. opatřen jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, 
  2. jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a 
  3. který není předmětem spotřební daně, s výjimkou tichého vína.

Jak už zákonodárce často zdůvodňuje nějaké novely, tak ani tady není překvapení, že návrh (součást konsolidačního balíčku), který chce od roku 2024 zrušit dovětek “s výjimkou tichého vína”, odůvodňuje zákonodárce tím, že se jedná se o nesystémovou výjimku z obecného režimu výdajů na reprezentaci, resp. o výjimku z výjimky, kdy se obecně za dar nepovažují taková plnění, která nejsou předmětem spotřební daně (s hodnotou bez DPH do 500 Kč). 

Tiché víno obecně předmětem spotřební daně je, ale doteď ho za zákonem stanovených podmínek bylo možné do daňových výdajů jako dar na reprezentaci zahrnout na rozdíl od dalších plnění, která předmětem spotřební daně jsou (např. pivo, lihoviny apod.).

Od kdy by toto mělo platit? 

Tiché víno bude nedaňovým nákladem od zdaňovacího období, které začne běžet po 1. 1. 2024. Klasicky tedy, pokud zdaňovací období = kalendářní rok, tak od kalendářního roku 2024.

Kdysi zákonodárce chtěl touto výjimkou podpořit tuzemský trh s vínem, což nyní označuje jako nesystématickou výjimku. No co k tomu dodat…

Takže co si z toho odnést

– náklad na tiché víno v hodnotě do 500 Kč bude ještě v roce 2023 daňově uznatelný náklad (u firem i u OSVČ) 

– od roku 2024 bude náklad na pořízení tichého vína vyloučen jako nedaňový náklad. 

– degustační výměna vína se tak příští rok pravděpodobně zmenší, ale kdo ví, třeba i přes daňovou neuznatelnost nákladu na víno bude stále víno ten nejlepší reprezentativní dárek pro obchodního partnera 🙂 

– Nakupte si víno do “zásoby” ještě v roce 2023, kdy to můžete dát do daňově uznatelných výdajů 🙂