Začínáme podnikat

Podnikáte nebo začínáte podnikat?

Zde naleznete stručný a srozumitelně strukturovaný přehled toho, co je potřeba vědět z oblasti daní a odvodů.

daně a podnikání

Jsem na začátku podnikání

Pokud jste se rozhodli podnikat, gratuluji vám k tomuto rozhodnutí! Je to určitě pro mnohé vstup do neznáma a zorientovat se v daňové problematice je pro někoho hodně náročné. Pojďme se tedy podívat detailně, co pro vás znamená z hlediska daní a pojistného.

Živnostenský list a jednotný registrační formulář

Za zřízení živnostenského listu se platí jednorázový poplatek 1 000 Kč.

Pomocí jednotného registračního formuláře vás zaregistruje živnostenský úřad na příslušný finanční úřad, na okresní správu sociálního zabezpečení a na vaší zdravotní pojišťovně jako osobu samostatně výdělečně činnou.

Žádné další registrace (pokud nemáte nějakou specifickou povinnost vyplývající z vaší živnosti např. hygiena atd.) není v tuto chvíli potřeba.

Dále rozdělíme vaše povinnosti na povinnosti

Povinnosti vůči finančnímu úřadu

1.     Daň z příjmů

Jednou ročně, tj. do 1. 4. (papírově) resp. do 2. 5. (elektronicky) se podává daňové přiznání, ve kterém uvedete vaše příjmy a výdaje za uplynulý rok. Jelikož je podnikatelům automaticky zřizována datová schránka, týká se jich povinnost podat přiznání elektronicky.

Často se začínající podnikatelé ptají na účetnictví: „Jak to s tím tedy je? Jak je to s výdaji? Co znamená skutečné a paušální výdaje?“

Podnikatel podnikající jako živnostník, který

 • nemá větší příjem než 25 mil Kč,
 • není jako podnikatel zapsán v obchodním rejstříku,
 • nevede účetnictví dobrovolně,

nevede účetnictví, ale vede daňovou evidenci.

V čem je rozdíl?

Účetnictví se řídí pravidly zákona o účetnictví, jedná se o tzv. podvojné účetnictví, které je založené na principu nákladů a výnosů, aktiv a pasiv. Problematice účetnictví se v tomto článku podrobněji věnovat nebudeme.

Daňová evidence

Daňová evidence je podstatně jednodušší záležitost. Jedná se totiž o evidenci skutečných příjmů a skutečných výdajů.

Skutečné příjmy =  příjmy, které jste skutečně obdrželi (v hotovosti nebo na bankovní účet) v daném kalendářním roce

Skutečné výdaje = výdaje, které jste skutečně vydali v daném kalendářním roce, tj. od 1. 1. do 31. 12.

Vedle příjmů a výdajů se ještě evidujete např.

 • majetek, který jste pořídili v souvislosti s podnikáním,
 • zásoby (tj. např. potřebný materiál na výrobu vašich výrobků)
 • neuhrazené faktury, které jste vystavili
 • a také nezaplacené faktury, které jste přijali

a to vše minimálně ke konci kalendářního roku.

Toto zní sice složitě, ale není tomu tak. Nemusíte na to mít nějaký sofistikovaný program, ale stačí mít přehledovou tabulku, kam si budete min. na konci kalendářního roku zapisovat, kdo vám dluží, komu dlužíte vy a co ke konci roku vlastníte (v souvislosti s podnikáním).

Paušální výdaje

Paušální výdaje je situace, kdy využijete zjednodušení pro podnikatele a evidujete si jen skutečné příjmy.

Výdaje se následně vypočtou procentem z výše příjmů.

Dle zákona může být výdaj určený procentem neboli paušální výdaj ve výši 40 %, 60 % a nebo 80 % ze skutečných příjmů. Nejběžnější je paušál 60 %, který se vztahuje na většinu živností. Výdaj ve výši 80 % je např. u řemeslné živnosti nebo u příjmů ze zemědělské výroby.

Pokud se rozhodnete uplatňovat výdaje paušálem, nevedete už pak žádnou daňovou evidenci. Což je pro mnohé podnikatele velké zjednodušení.

Příjmy a výdaje u podnikatelů
Evidence příjmů a uplatňování výdajů u podnikatelů

Paušální režim neboli paušální daň

V případě, že pouze podnikáte, můžete se na začátku kalendářního roku přihlásit do tzv. paušálního režimu, který je velkou administrativní úlevou. Blíže tady tuto variantu nepopisuji, jelikož by to vydalo na samostatný článek.

2.     DPH neboli daň z přidané hodnoty

Jako začínající podnikatel nemusíte hned po registraci na živnostenském úřadu řešit žádné povinnosti vyplývající ze zákona o DPH, pokud

 • Podnikáte pouze v rámci ČR, tj. neposkytujete ani nepřijímáte služby mimo ČR, stejně to platí i pro zboží,
 • Pokud vaše příjmy nebudou vyšší než 2 mil Kč za 12 po sobě jsoucích měsíců, tj. 12 měsíců se nehlídá v rámci kalendářního roku.

Pokud si platíte facebookovou reklamu, reklamu na Google, Zoom, Canvu, pluginy nebo mailový nástroj, bude se Vás týkat povinnost registrovat se k identifikované osobě. Přečtěte si samostatný článek věnovaný tématu identifikovaná osoba ZDE.

podnikatelé - dph a daň z příjmů
Podnikatelé a povinnosti vůči finančnímu úřadu

Povinnosti vůči zdravotní pojišťovně

Z pohledu pojistného na zdravotní pojištění je důležitá skutečnost, zda máte vedle podnikání ještě zaměstnání, případně zda spadáte do kategorie, kdy se na vás pohlíží, že podnikání není vaší hlavní náplní práce. Máte tedy podnikání jako vedlejší výdělečnou činnost.

Vezmeme to tedy přehledně.

Podnikání nebude považováno za vaši hlavní činnost, tj. bude považováno za vedlejší činnost, pokud:

 • Máte zaměstnání
 • Jste na mateřské/rodičovské dovolené
 • Jste starobní důchodce
 • Studujete vysokou školu a není vám ještě 26 let
 • Studujete doktorský program prezenčně
 • Celodenně, osobně a řádně pečujete alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku
 • Pobíráte rodičovský příspěvek
 • A další (blíže viz např. https://www.vzp.cz/platci/informace/stat/za-koho-plati-pojistne-stat )

Co to pro vás ale znamená?

Pokud není vaše podnikání za hlavní činnost, netýká se vás povinnost platit minimální zálohy na pojistné.

První rok podnikání tedy neplatíte žádné zálohy, další rok se pro vás stanoví zálohy dle vašich skutečných příjmů, resp. rozdílu mezi příjmy a výdaji.

Zálohy nebudete platit nikdy, pokud jste zároveň zaměstnanec.

V případě, že jste pouze podnikatel, máte povinnost platit zálohy. Záloha na pojistné je splatná od 1. dne kalendářního měsíce, na který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

Minimální výše zálohy je pro každý rok jiná, doporučuji si to vždy ověřit na stránkách jakékoliv zdravotní pojišťovny (např. https://www.vzp.cz/platci/informace/osvc/zalohy-na-pojistne )

podnikatel a zdravotní pojištění
Zálohy na zdravotní pojištění

Povinnosti vůči české správě sociálního zabezpečení

U sociálního pojištění je taktéž důležitá skutečnost, zda je vaší hlavní činností podnikání a nebo bude vaše podnikání považováno za vedlejší výdělečnou činnost.

Ačkoliv by se to tady vysloveně hodilo, není u sociálního pojištění stejná definice vedlejší činnosti jako u zdravotního pojištění. Takže na to dejte pozor.

Za vedlejší výdělečnou činnost bude považováno vaše podnikání, pokud

 • vykonáváte zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců (zde pozor na dohody o provedení práce do 10 tis. – tam není povinná účast na pojištění).
 • máte nárok na výplatu invalidního důchodu nebo starobního důchodu,
 • máte nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu,
 • osobně pečujete o osobu mladší 10 let, která je tělesně postižená
 • jste nezaopatřeným dítětem do věku 26 let

Pokud je vaše podnikání vedlejší výdělečná činnost, nebudete platit žádné zálohy,

Pokud po skončení kalendářního roku si spočtete, že rozdíl mezi vašimi příjmy a výdaji (jedná se o částku, která vychází z přiznání k dani z příjmů fyzických osob) nebude vyšší než částka 96 777 Kč, nebudete platit ani žádné pojistné (částka platí pouze pro rok 2023, každý rok se tato částka mění, doporučuji aktuální výši ověřovat na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/duchodove-pojisteni-osvc-povinna-ucast ).

Z toho vyplývá, že první rok podnikání neplatíte žádné zálohy a následující rok to záleží na výsledcích vašeho podnikání.

Pokud je vaše podnikání vaše hlavní výdělečná činnost, platíte od zahájení podnikání minimální zálohy. Následující roky se výše zálohy odvíjí od skutečného výsledku vašeho podnikání, ale nikdy nebudete platit méně, než minimální zálohy.

Splatnost zálohy na pojistné na sociální (důchodové) pojištění OSVČ za kalendářní měsíc je od 1. do posledního dne kalendářního měsíce, na který se pojistné platí.

Minimální výše zálohy je pro každý rok jiná, doporučuji si to vždy ověřit na stránkách české správy sociálního zabezpečení https://www.cssz.cz/web/cz/zalohy-na-pojistne-na-duchodove-pojisteni .

podnikatelé sociální pojištění
Zálohy na sociální pojištění

Tento článek vám dává základní přehled, díky kterému se budete snadněji orientovat ve vašich povinnostech k daním a pojistnému na sociální zabezpečení a veřejní zdravotní pojištění na začátku vašeho podnikání.

Na závěr zde máte shrnutí toho nejdůležitějšího, na co si dávat pozor:

 • daň z příjmů
  • ujasněte si nejpozději v době zpracování přiznání za uplynulý rok, jakým způsobem budete uplatňovat výdaje (paušální vs. skutečné) a to podle toho, co se vám skutečně vyplatí
 • sociální a zdravotní pojištění
  • zde je nejdůležitější, zda je vaše podnikání vaší hlavní výdělečnou činností a nebo vedlejší (např. z důvodu zaměstnání, pobírání rodičovského příspěvku atd.). Od toho se odvíjí povinnost hradit zálohy.
Daně bez nervů

Tápete stále v této oblasti? Nevyznáte se v ní a potřebujete poradit a najít řešení na vaši konkrétní situaci?

Neváhejte mi napsat email na adresu marie@danebeznervu.cz, ráda vám se vším poradím.