Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Jak fungují splátky kurzu? 

Splátky kurzu zavádím nyní poprvé a doufám, že s tím budete spokojeni.  

Splátky jsou nastaveny jako měsíční splátky, které budete postupně splácet do dobu 3 měsíců. 

1 splátka je nezbytně nutná pro aktivaci přístupu do kurzu. 

daňové poradenství